Toegankelijkheid

Skip to main content

Houten ecowijk Mandora

Subsidieregeling Blauwe bewonersinitiatieven

Subsidie voor waterberging in Ecowijk Mandora

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomers heter en droger. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen. Dat bereiken we door samen aan de slag te gaan. Niet alleen overheden, maar vooral ook bewoners zelf! Met de regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) daarom particuliere projecten die bijdragen aan het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. Het project ‘Realisatie waterbergingsvijver in Ecowijk Mandora Houten’ is hier een goed voorbeeld van.

In de Ecowijk Mandora in Houten zijn initiatieven ondernomen om de berging van regenwater te faciliteren en waterbewustzijn te verhogen met groene daken, watertonnen, wadi’s met slokop voor hoog water, een modderspeeltuin voor de kinderen met water van het dak van het buurthuis en regenwaterzakken met een secundair watercircuit in de woningen. In de nieuwe situatie is er zowel sprake van een nog verder verminderde afvoer naar de Houtense Wetering, wordt er meer water in de wijk geborgen en geïnfiltreerd en is er een vijver met een hoge ecologische waarde.