Toegankelijkheid

Skip to main content

Zuiver

Doorspoelen van het toilet, douchen en wassen. Per dag produceert iedere Nederlander zo’n 116 liter afvalwater. Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het gebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag! Dat water verdwijnt bijna allemaal via de (gemeentelijke) riolering naar de rioolwaterzuivering. Een belangrijke taak van het waterschap is het zuiveren van al het afvalwater in onze rioolwaterzuiveringen.

De reis van ons afvalwater

Aan de slag als excursieleider

Innovatieve techniek voor verwijdering medicijnresten uit afvalwater

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat op de rioolwaterzuivering in Houten medicijnresten uit afvalwater verwijderen. Hiervoor wordt een ozoninstallatie geplaatst. Het waterschap is de eerste die deze techniek in Nederland toepast.

Medicijnresten hebben een negatief effect op het waterleven in oppervlaktewater en de bereiding van goed drinkwater. Het extra zuiveren van afvalwater is een belangrijke schakel om de aanwezigheid van medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen.

De maquette laat goed zien hoe het proces verloopt: De grote grijze cilinder achter de reactor is de zuurstofopslagtank. De zuurstof die daarin wordt opgeslagen, wordt omgezet in ozongas door de ozongenerator. Deze staat aan de rechterkant van de eerste foto. In de ondergronds pompput aan de linkerkant van de foto stroomt het afvalwater (effluent) vanuit de zuivering naar de ozonreactor welke in het midden van de foto staat. Hier wordt het effluent gemengd met de ozon. Door het sterk oxiderend vermogen van ozon worden microverontreinigingn zoals medicijnresten afgebroken. Nadat het water door de reactor is geweest, stroomt deze via de pompput aan de linkerkant naar het lozingspunt. Wil je meer weten over de bouw van deze installatie? Bezoek dan onze webpagina over deze installatie: https://www.hdsr.nl/buurt/houten/ozoninstallatie/

Zuurstoftank ozoninstallatie

In februari is met twee grote kranen de zuurstoftank van de ozoninstallatie geplaatst bij onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Houten. In deze tank wordt de vloeibare zuurstof opgeslagen die wordt gebruikt voor de productie van ozon. Als de installatie af is, breekt de ozon medicijnresten af die in het afvalwater (effluent) zitten.

Als de werkzaamheden aan de installatie zijn afgerond, wordt tegen de zijkant van de ozonreactor een hek gemonteerd. Dit hek kan dan door planten gebruikt worden om tegen op te groeien. Ook worden er vogelhuisjes en vleermuiskasten aan de installatie gehangen. Zo is de installatie niet alleen goed voor de waterkwaliteit, maar ook voor het klimaat.