Toegankelijkheid

Skip to main content

Droge voeten

Tussen Woerden en Kamerik staat sinds 1871 het karakteristieke stoomgemaal Kamerik-Teylingens. In deze tent vertellen de vrijwilligers je meer over het rijksmonument en er is informatie te vinden over bodemdaling.

De locatie in beeld

Vrijwilliger Frank Lekkerkerk over het stoomgemaal

Grondwaterpeilbuizen

De grondwaterpeilbuis meet de grondwaterstanden en met de gegevens kunnen we beter bepalen welke maatregelen nodig zijn bij het verminderen van droogteschade en wateroverlast.

Bekijk de video over het plaatsen van de grondwaterpeilbuizen bij in de polder Spengen.

Container van 900 jaar waterbeheer gevuld met afval

De reis van het afvalwater in de 4D-ixi

Hoe breng je waterbewustzijn op een creatieve manier onder de aandacht bij jongeren en waterbewuste Nederlanders? Nienke Daanen en Sanne Keijer, studenten Connected Spaces (HKU), gingen aan de slag met deze vraag en ontwierpen een 4D-ixi.

In deze omgebouwde dixi krijgen bezoekers de kans om de reis van het afvalwater te ervaren. Een onvergetelijke belevenis!

Container van 900 jaar waterbeheer gevuld met afval
Auto met daarop een groot scherm waarop een filmpje wordt afgespeeld

Zwerfafval en microplastics!

Het waterschap denkt na over ons watersysteem van de toekomst. Wil je meer weten over wat we doen als waterschap voor dit toekomstbestendig watersysteem en wat we van jou gaan vragen in de toekomst? Doe dan nu de rondleiding.

Wat kun je zelf doen?

  • Ruim plastic afval op en inspireer anderen opbrengst! Plaats jouw foto op het prikbord.
  • Koop zo min mogelijk plastic
  • Koop kleding van natuurlijke materialen
  • Gebruik bij het wassen van synthetische kleding een speciale waszak
  • Gebruik producten zonder microplastics! Ontdek het met de app ‘Beat the microbead’. Wil je anderen inspireren? Plaats een berichtje op het prikbord.

Hologram steenkolenloods

Iedere zaterdagochtend is een hologram over bodemdaling van vroeger en nu te zien in het bezoekerscentrum van het stoomgemaal. Een unieke beleving voor jong en oud.

Kom langs! Kijk hier voor meer informatie over een bezoek aan Stoomgemaal Kamerik-Teylingens.

Het stoomgemaal

Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende oppervlaktewater in sloten, plassen en kanalen in het gebied beschikbaar is en dat overtollig water snel wordt afgevoerd. Zo houden we de voeten droog.
Door inklinking van de moerassige veenbodem wonen en werken we hier nu zo’n 2,5 meter onder de zeespiegel. Als we het water niet weg zouden pompen, zou vrijwel het hele gebied tussen Utrecht en de zee onder water staan.

Bodemdaling

Vanaf de Middeleeuwen is de veenbodem in dit gebied wel vier meter gedaald door ontwatering. Veen is plantaardig materiaal dat in aanraking met zuurstof afbreekt. Dit proces is te vergelijken met de composthoop in de tuin.

De bodem daalt nog steeds, ongeveer een kleine centimeter per jaar. Dat maakt het waterbeheer en het boeren lastiger. Door waterinfiltratie aan te leggen in de polders in het veenweidegbied wordt de bodemdaling vertraagd: de veenbodem blijft dan continue vochtig.