Toegankelijkheid

Skip to main content

Bodemdaling

Bodemdaling

Vanaf de Middeleeuwen is de veenbodem in dit gebied wel vier meter gedaald door ontwatering. Veen is plantaardig materiaal dat in aanraking met zuurstof afbreekt. Dit proces is te vergelijken met de composthoop in de tuin.

e bodem daalt nog steeds, ongeveer een kleine centimeter per jaar. Dat maakt het waterbeheer en het boeren lastiger. Door waterinfiltratie aan te leggen in de polders in het veenweidegbied wordt de bodemdaling vertraagd: de veenbodem blijft dan continue vochtig .

Niet te nat en niet te droog.

Bodemdaling door ontwatering is zo'm 2 cm per 3 jaar
Bord met tekst en foto waterinfiltratie

Waterinfiltratie

In de polder Spengen is het waterschap in 2016 gestart met een Bedrijvenproef sturen met grondwater bij zeven agrariërs. In deze proef legden de agrariërs speciale waterinfiltratiebuizen in hun percelen. Met dit actieve waterinfiltratiesysteem kunnen zij het grondwater in hun percelen actief sturen. Niet te droog en niet te nat. Met als doel bodemdaling te vertragen.

Bekijk het filmpje over de sturende drains.

Sturen met grondwater

Sturen met grondwater is een innovatieve manier van waterbeheer, waarbij agrariërs per perceel de grondwaterstand actief kunnen regelen. Boeren uit Spengen experimenteerden de afgelopen jaren samen met het waterschap met een infiltratiesysteem om bodemdaling in dit veenweidegebied af te remmen.

Bekijk het filmpje over Bedrijvenproef Spengen.

Meer weten?

Bord met tekst en foto sturen met grondwater
Bord met tekst en foto klimaatslim boeren op veen

Klimaatslim boeren op veen

Diverse acties om klimaatslim te boeren op veen in de polders bij Vlist zijn voor RTV Krimpenerwaard aanleiding geweest om een heuse NetVlistserie te maken. In dit gebied ging in november 2020 de aanleg van waterinfiltratie door 21 melkveehouders van start. Daarmee werken zij aan minder bodemdaling, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit.

Meer weten?

Het meten van broeikasgassen in de veenweiden? Hoe zit dat?

In de polder Lange Weide bij Driebruggen in het veenweidegebied hebben 28 grondeigenaren samen polderbreed 310 hectare aan waterinfiltratiesysteem aangelegd. Met als doel de bodemdaling te remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit de veenbodem te verminderen. Vanaf 2017 zijn we begonnen met meten van de uitstoot van broeikasgassen. Bekijk de uitleg in de uitzending van het NOS Journaal. Gemist? Start met kijken op NPO Start vanaf 10:50 uur.

Bord met tekst over het meten van broeikasgassen