Toegankelijkheid

Skip to main content

Veilige dijken

Om veilig te kunnen wonen en leven hebben we veilige dijken nodig. In deze tent ontdek je wat het waterschap zoal doet.

Wijk bij Duurstede in beeld

Waterspeurtocht Wijk bij Duurstede

De Watertocht is een kinderspeurtocht door Wijk bij Duurstede van ongeveer 30 minuten. Ter gelegenheid van het jubileum 900 jaar Waterbeheer is de Watertocht gemaakt in samenwerking met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, VVV Kromme Rijnstreek en gemeente Wijk bij Duurstede. De start van de Watertocht is bij de VVV winkel. Kinderen kunnen daar ook een puzzelblad ophalen en starten met speuren via de online app van izi.TRAVEL:

https://izi.travel/nl/f882-watertocht-hdsr/nl

Samenwerking met HDSR

Wat doet het waterschap aan veilige dijken?

Het waterschap:

 • inspecteert de dijken regelmatig;
 • beoordeelt vergunningaanvragen voor activiteiten in en bij dijken;
 • controleert of vergunninghouders zich aan de regels houden;
 • maakt beleid voor dijken;
 • verbetert de dijken waar dat nodig en verplicht is;
 • bestrijdt muskusratten omdat zij schade toebrengen aan de dijken.

https://www.hwbp.nl/kennisbank/educatie

Terugkijken College Tour II De Duurzame Stad met Reint Jan Renes

College Tour II was op 24 mei 2022 in het Calypso Theater in Wijk bij Duurstede. Gedragswetenschapper Rein Jan Renes sprak over menselijk gedrag in relatie tot klimaatverandering. Hoe krijg je mensen zover dat ze duurzamere keuzes maken? Wat maakt dat ze wél aan de slag te gaan? En hoe beïnvloed je dat?

De reis van het afvalwater in de 4D-ixi

Hoe breng je waterbewustzijn op een creatieve manier onder de aandacht bij jongeren en waterbewuste Nederlanders? Nienke Daanen en Sanne Keijer, studenten Connected Spaces (HKU), gingen aan de slag met deze vraag en ontwierpen een 4D-ixi.

In deze omgebouwde dixi krijgen bezoekers de kans om de reis van het afvalwater te ervaren. Een onvergetelijke belevenis!

Zwerfafval en microplastics!

Zwerfafval trekt ongedierte aan, het opruimen kost geld en bovendien is het slecht voor natuur, dier en mens. Om hier aandacht voor te vragen is het waterschap aangesloten bij de Schone Rivieren Alliantie. Met als doel: plasticvrije rivieren in Nederland in 2030.

Wat kun je zelf doen?

 • Ruim plastic afval op en inspireer anderen opbrengst! Plaats jouw foto op het prikbord.
 • Koop zo min mogelijk plastic
 • Koop kleding van natuurlijke materialen
 • Gebruik bij het wassen van synthetische kleding een speciale waszak
 • Gebruik producten zonder microplastics! Ontdek het met de app ‘Beat the microbead’. Wil je anderen inspireren? Plaats een berichtje op het prikbord.

Schotbalkenloods

Je bent nu in een Schotbalkenloods en om je heen zie je schotbalken. Vroeger in gebruik om de schutsluis af te sluiten bij hoog water. Met een trekker werden de balken opgetakeld, naar boven gereden en in de sleuven geplaatst. De schutsluis was pas echt afgesloten als de sleuven waren afgesmeerd met paardenmest. Het is een rijksmonument. De schotbalken worden nu nog steeds ingezet bij hoogwater.

Sterke Lekdijk

In 1870 kreeg de Kromme Rijn een belangrijke rol in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het onder water zetten van het gebied rond Utrecht duurde toen bijna een maand; dat moest sneller. De rivier werd verbreed, bochten afgesneden en stuwen en sluizen aangelegd.

Het begin van waterbeheer

900 jaar waterbeheer begon met Godebald en de afdamming van de Kromme Rijn

Het dijkhuis bij Jaarsveld

Klassiek aan de Lek

Ter gelegenheid van het jubileum van 900 jaar Waterbeheer hebben Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Stichting Kunst en Cultuur Lopik in 2022 samen Klassiek aan de Lek georganiseerd in de prachtige binnentuin van het Dijkhuis in Jaarsveld. De grote opkomst, de aandacht voor waterbewust leven, de inzet van de ambassadeurs van 900 jaar Waterbeheer en het indrukwekkende concert Waterklanken van Club Classique maakten de 7e editie op 27 augustus tot een groot succes.

Muskusrattenbeheer

Muskus- en beverratten zijn echte gravers. Eén muskusrat verzet maar liefst dertien kruiwagens grond per jaar. Ze graven hun holen en gangenstelsels in met name de dijken en oevers. Ze hebben in ons land geen natuurlijke vijanden; zonder ingrijpen kunnen ze zich volop vermenigvuldigen en komt de stabiliteit van onze waterkeringen in gevaar. Daarom bestrijden de waterschappen ze actief.