Toegankelijkheid

Skip to main content

Regenwateropvang Pandhof Sinte Marie

Het waterschap heeft subsidie voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Ontdek in deze tent wat de Blauwe Bewonersinitiatieven voor jou kunnen betekenen!
Zelf aan de slag met subsidie

Subsidieregeling Blauwe bewonersinitiatieven

Regenwateropvang

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomers heter en droger. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen. Dat bereiken we door samen aan de slag te gaan. Niet alleen overheden, maar vooral ook bewoners zelf! Met de regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden daarom particuliere projecten die bijdragen aan het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. Het project ‘Regenwateropvang Pandhof Sinte Marie’ is hier een goed voorbeeld van.

Bij de regenwateropvang van Pandhof Sinte Marie wordt het regenwater benut voor pandhoftuin en perken bij Mariaplaats Utrecht. In de huidige situatie gaat al het regenwater naar het gemengde riool. In de nieuwe situatie wordt een deel van het regenwater van de omliggende daken en het plein opgeslagen en benut.

Regenwateropvang 4000L

In deze ton zit max. 4000 liter regenwater, opgevangen van de daken, waarmee de pandhoftuin in droge tijden water krijgt en daarnaast wordt regenwater dat op het plein valt via een ondergronds systeem in de bodem geïnfiltreerd. Zo beland er zo min mogelijk regenwater in de riolering.