Toegankelijkheid

Skip to main content

Tentoonstelling Museum Broederschapshuisjes

Tentoonstelling

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in het Museum de Broederschapshuisjes met een overzicht en plattegronden die door diverse waterschappen in de loop der eeuwen in ons gebied zijn gemaakt. Te bezoeken tot en met 11 november. Meer informatie: www.histvervdmh.nl

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomers heter en droger. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen. Dat bereiken we door samen aan de slag te gaan. Niet alleen overheden, maar vooral ook bewoners zelf! Met de regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden daarom particuliere projecten die bijdragen aan het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. Het project ‘Tentoonstelling en andere activiteiten ‘Van Oude Rijn tot Leidse Rijn, Stichts Water’’ is hier een goed voorbeeld van.

De Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche heeft ongeveer 900 leden. In het kader van 900 jaar georganiseerd waterbeheer organiseert ze diverse activiteiten om het waterbewustzijn onder alle bewoners van ons werkgebied en velen daarbuiten, te stimuleren. Bij alle activiteiten maken we bewoners en bezoekers bewust van en betrekken bewoners en bezoekers met zowel de geschiedenis als de toekomst van het waterbeheer in ons werkgebied. Bij de ontwikkeling van de grootste VINEX-locatie van Nederland waren water en bodem grotendeels leidend. Dit leidde tot unieke, klimaatbestendige, wijken.

Subsidieregeling Blauwe bewonersinitiatieven