Toegankelijkheid

Skip to main content

Botanische tuinen

Natuurvriendelijke oevers

Ervaringen agrariër met de Bloeiende boerensloot

Diverse agrariërs doen mee aan het project de Bloeiende boerensloot.

Het belangrijkste doel hiervan is te bepalen wat de waterkwaliteit in boerensloten is. En hoe deze sloten en slootkanten bijdragen aan de biodiversiteit. Verder kijken we graag samen met agrariërs hoe we hierop met beheer(pakketten) of andere maatregelen invloed kunnen uitoefenen.

Ook agrariër Wim Westeneng uit Groenekan doet mee. Wat zijn z’n ervaringen? En welke tips heeft hij?

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt!

We genieten allemaal van het water in onze leefomgeving. Maar wat is de kwaliteit van vijvers, sloten en grachten? Hoe helder is het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Het waterschap onderzoekt dit graag samen met jou.

Help mee om in het groeiseizoen, van april tot en met september, het stedelijk water nog beter in beeld te krijgen. Doe je mee? Vul dan het aanmeldformulier in.

College Tour I - Li An Phoa - Drinkable Rivers

Vispassages

Om het land te beschermen tegen overstromingen zijn stuwen, dammen, gemalen en sluizen gebouwd. Deze constructies zijn tegelijkertijd ook barrières voor vissen omdat die er niet langs kunnen zwemmen. Voor een gezonde en gevarieerde visstand is het belangrijk dat de vissen kunnen migreren om zich voort te planten. Om dit mogelijk te maken bouwt het waterschap bij de constructies een omweg voor de vissen zodat zij kunnen passeren en sinds vorig jaar is er bij de Utrechtse Weerdsluis een visdeurbel geplaatst.

Volg een tour langs de 71 vispassages van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Er zijn drie typen vispassages:

Dwarsdoorsnede van een kamer-vispassage

Kamer-vispassage

Deze zogenoemde kamer-vispassage is een metalen bak met 'kamers' die verbonden zijn door tussenschotten en openingen. Daar kunnen de vissen stroomopwaarts doorheen zwemmen naar de volgende kamer. De openingen liggen allemaal onder water om voor een constante en niet te harde waterstroming te zorgen. De met stenen bedekte bodem van de vispassage loopt geleidelijk op, zodat ook kruipende waterdieren en bodemvissen (bijvoorbeeld de riviergrondel) de stuw kunnen passeren.

Dwarsdoorsnede van een sluisvispassage

Sluisvispassage

Dit type vispassage werkt volgens vrijwel hetzelfde principe als een scheepvaartsluis en is bedoeld voor watergangen waar vissen een peilverschil van meer dan 1 meter moeten overbruggen. De passage bestaat uit een ronde buis van ongeveer 60 cm en een schuif aan zowel de in- als uitstroomzijde van de buis. Altijd is er één schuif geopend en de andere schuif (bijna) gesloten. Door de bijna gesloten schuif stroomt nog een kleine hoeveelheid water die als lokstroom dient voor de vissen. De vissen worden daardoor de buis ingelokt. Elk kwartier gaan de schuiven afwisselend open en dicht.

V-vormige bekkentrap

Bij een V-vormige bekkentrap zijn in het water drie of meer betonnen wanden geplaatst die aan de bovenzijde ieder een flauwe V-vorm hebben. In het midden zit een verdiept doorstroom-venster. Vissen kunnen zo stap voor stap - met de stroom mee of tegen de stroom in - een peilverschil overbruggen. Iedere bekkentrap (wand) kent een peilverschil van ongeveer 5 centimeter met de volgende bekkentrap.

De visdeurbel

De visdeurbel is een project van de gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht . Die organisaties zorgen voor het beheer van het water in de Vecht, Kromme Rijn en de Utrechtse grachten. De visdeurbel is te zien op visdeurbel.nl

Visdeurbelbingo

Speel mee met de visdeurbelbingo! Op dit festival zijn in de verschillende tenten vissen verstopt. Vindt ze allemaal en geef hier je antwoord door!

Kunstmatige riffen

Het waterschap legt samen met de gemeente Utrecht kunstmatige riffen aan in de Catharijnesingel in Utrecht. Onder de steigers brengen we een zoetwater-rif aan om de ecologie te stimuleren. We verwachten dat hier plantjes en mosselen op gaan groeien, en dat hier vissen in gaan zwemmen.

Luister het hele interview met Sita terug op https://www.rtvutrecht.nl/radio/aflevering/utrecht-is-wakker/3324260_20220321070000 van minuut 38:50 – 44:00.

Kunstwerk Een Zwerm Vissen stadskantoor gemeente Utrecht

De afdamming van de Rijn in 1122 door bisschop Godebald was ook de aanleiding voor stadsrechten voor Utrecht. Dus ook Utrecht viert haar 900 jarig bestaan! In de feestelijke expositie op het stadskantoor heeft water een plek met het kunstwerk “Een zwerm vissen” van kunstenaar Eddy Kaijser. Dit verbeeldt de impact van plastic afval in het water. Het kunstwerk is volledig gemaakt van zwerfvuil dat in een aantal ochtenden uit de stadswateren van Utrecht is gevist. Daarnaast is er nog veel meer te zien, zoals de tekening “Panorama Utrecht 2022” van stadstekenaar Fedor van Rossum en een selectie uit de presentatie ‘900 portretten van 900 Utrechters die zijn gekomen om te blijven’.