Toegankelijkheid

Skip to main content

Centraal museum

900 jaar geleden kregen waterbeheer en stadsrechten van Utrecht een begin. In deze tent ontdek je verhalen uit het verleden die betekenis hebben in het leven van nu en de toekomst.

Waterpaviljoen

In aansluiting op de expositie ‘De gezonde stad’ in het Centraal Museum heeft kunstenaar Jonas Wijtenburg een Waterpaviljoen ontworpen in de tuin van het Centraal Museum. Het Waterpaviljoen is een zelfstandig en interactief beeldend werk waar bezoekers van het museum de vraag ‘Wat is water’ kunnen onderzoeken door te kijken, ruiken en ervaren.

Water is een essentieel onderdeel van ons leven. Het is van groot belang voor een gezonde stad. Water is overal. De hoeveelheid water op aarde blijft gelijk maar verandert voortdurend van vorm. Een regendruppel die tientallen tot honderden jaren geleden viel, komt nu als schoon drinkwater uit onze kraan. Water verbindt ons met het verleden maar belangrijker nog: ook met onze toekomst.

Het Waterpaviljoen is onderdeel van de Water Biënnale. En van een breder programma van Fluid Future. Fluid Future legt een relatie tussen water, cultuur met als voornaamste doel het creëren van andere denkrichtingen en zichtbaarheid van het belang van het brede thema ‘water’. Partners Fluid Future: Centraal Museum, Utrecht Natuurlijk, Prins Bernhard Cultuurfonds, HDSR, provincie Utrecht, KF Heinfonds en Elise Mathilde Fonds.

Meer weten? Kijk op www.fluidfuture.nl/2022

Waterwereld zoekt ontdekkers

Op zaterdag 9 juli en donderdag 18 augustus zijn kinderen van 7 tot 12 jaar uit de Utrechtse wijken Kanaleneiland, Leidsche Rijn en Overvecht onder leiding van beeldend vormgever Sannah Belzer meegegaan op ontdekkingstocht naar water. Zij waren de Waterdragers!

De workshop startte bij de Watertotem bij de Stadsboederij van Utrecht Natuurlijk in hun buurt. Daar hebben zij met de waterrugzakjes water verzameld in hun eigen omgeving. Vervolgens zijn zij naar het Waterpaviljoen in de tuin van het Centraal Museum gegaan om dit water te onderzoeken met behulp van speciaal door Sannah ontwikkelde instrumenten. Foto's zie: https://www.fluidfuture.nl/waterdragers

Beeldcolums water

In aansluiting op de expositie ‘De gezonde stad’ in het Centraal Museum heeft kunstenaar Jonas Wijtenburg een Waterpaviljoen ontworpen in de tuin van het Centraal Museum. Het Waterpaviljoen is een zelfstandig en interactief beeldend werk waar bezoekers van het museum de vraag ‘Wat is water’ konden onderzoeken door te kijken, ruiken en ervaren.

Meer weten? Kijk op www.fluidfuture.nl/2022 of De gezonde stad — Centraal Museum Utrecht

Gedicht Waterdragers door kunstenaar Sannah Belzer

Fluid Future

Fluid Future is een initiatief van urban curator Annelou Evelein en ontwerper Lotte van Laatum en wordt ontwikkeld in het kader van het programma cross-over cultuur van de Provincie Utrecht. Met dit programma wil de provincie de dynamiek en meerwaarde die er in de samenwerking tussen cultuur en andere sectoren bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zit vergroten en benutten. De provincie bevordert met het programma cross-over cultuur netwerkvorming en kennisdeling, monitort de activiteiten en neemt de resultaten mee in een meerjarenbeleid.

Fluid Future brengt de watersector en de creatieve industrie thematisch samen. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin onderzoek en experiment, theorie en praktijk worden verbonden en resultaten worden gebundeld. Fluid Future koppelt de verschillende onderzoeksgebieden en partners om zo het brede verhaal van water te vertellen. Daarnaast is kennisuitwisseling een belangrijk onderdeel van Fluid Future, onder andere door expertmeetings.

Meer weten over Fluid Future.