Toegankelijkheid


Rondleiding Klimaatverandering en het waterschap

Fort Ruigenhoek

Klimaatverandering

Het klimaat verandert en dat merken we ook in onze regio: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. De temperatuur stijgt harder dan gedacht. Dat merken we aan een snellere zeespiegelstijging, maar ook het weer wordt grilliger. Met versterkte dijken, regenwaterbuffers en het vasthouden van zoetwater werkt het waterschap aan de gevolgen van de klimaatverandering. Toch wordt de kans steeds groter dat ook in de regio Utrecht wateroverlast een rol gaat spelen. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. Dat bereiken we door samen aan de slag te gaan! Samen maken we onze regio mooier, veiliger en duurzamer.

Natter

Regenbuien worden steeds heviger. Hoosbuien zijn soms zo zwaar dat het riool de enorme hoeveelheid water niet snel genoeg kan verwerken, met natte voeten of nog erger: ondergelopen kelders of huizen tot gevolg. Het thema natter heeft alles te maken met overlast door neerslag. Wat gebeurt er als het rioolsysteem onvoldoende capaciteit heeft en het water op straat staat? De vragen die in dit thema beantwoord worden, zijn onder andere waar het water blijft staan, hoeveel dit is, of de wegen nog goed begaanbaar zijn, of er tunnels onderlopen, waar verdichting van de bodem optreedt zodat deze minder water door kan laten (infiltratie) en waar erosie optreedt als gevolg van hevige neerslag. Oftewel wat gebeurt er als het natter wordt?

Droger

Steeds vaker zijn er lange perioden van droogte. De grond droogt uit, planten verdorren en voedsel en water worden schaars. Het thema droger speelt voornamelijk in het landelijk gebied. Het gaat binnen dit thema om het gebrek aan water. Hoe reageert de bodem op een periode van een langdurige droogte, treedt er bodemdaling op, is er genoeg grondwater beschikbaar, waar is kwetsbare natuur en zijn kwetsbare wateren aanwezig, wat is de situatie met betrekking tot de winning van drinkwater en hoe zit het met de landbouw? Oftewel wat gebeurt er binnen het landelijk gebied bij watertekort?

Warmer

Extreme hitte komt steeds vaker voor. Door tegels, stenen muren en asfalt, voelt deze toch al warme periode nog vele malen warmer aan. Het thema warmer bevat aspecten die vooral relevant zijn voor het stedelijk gebied. Het gaat hier om stress door hitte. Waar kan deze optreden en wat is de ernst hiervan? Naast hittestress in het stedelijk gebied worden aspecten als de kwaliteit van het zwemwater als gevolg van de stijging in temperatuur weergegeven. Er wordt gekeken waar kwetsbare groepen aanwezig zijn en wat het verkoelend effect van groenelementen en water is. Oftewel hoe wordt de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloed?

Overstromingen

Door de hevige regenbuien zijn er steeds vaker overstromingen. Het thema overstromingen heeft te maken met de kans op overstromen. Wat gebeurt er als de dijken doorbreken en Nederland te water gaat? Binnen dit thema gaat het over veiligheid. Wat is de kans op overstromen, wat is het overlijdensrisico, hoe diep komt het water te staan in het geval van een overstroming, waar bevinden zich de kwetsbare elementen, zijn de evacuatieroutes begaanbaar, waar is er kans op schade aan panden, waar zijn kansen voor het verminderen van het overstromingsrisico en hoe zit het met de dijkversterkingsopgave? In het kort: wat is de kans op een overstroming en wat zijn de gevolgen?

Fort Ruigenhoek - museum

Klimaatspel

Red de huizen, vergroen je tuin, help de dijkwacht, verdeel het water en voorkom de overstroming. Speel Waterland Klimaatspel! Zie: https://droppiewater.nl/waterland/

Afbeelding van het klimaatspel

Omgaan met wateroverlast

Vaar je mee?

Hoogheemraad Els Otterman van De Stichtse Rijnlanden vertelt over de ambities en inzet van het waterschap voor schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied. In het nieuwe waterbeheerprogramma 2022 – 2027 staat hoe we daar met onze partners aan willen werken. Els: “Want alleen willen, en kunnen we dat niet!” Vanuit de Merwedekanaalzone in Utrecht roept ze mede-overheden, belangengroeperingen en andere partners op om samen op te trekken. Vaart u mee?

Fort Ruigenhoek - eetzaal

Samen doen!

Klimaatverandering heeft gevolgen voor iedereen in de samenleving. Verschillende sectoren houden zich bezig met de gevolgen, innovaties en aanpassingen. Samenwerking is daarbij heel belangrijk.

Breng jouw samenwerking in de regio hier onder de aandacht. Wat doe je, met wie en waarom ben je daar trots op? Ga naar het prikbord!

Netwerk water en klimaat

Wij willen dat de regio Utrecht een topregio blijft, ook in 2050. Dat doen we door samen te werken. We richten onze regio nu en in de toekomst (2050) waterrobuust en klimaatbestendig in en maken haar bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering; wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Zo is en blijft Utrecht Zuid-West voor iedereen een gezonde, aantrekkelijke en leefbare omgeving. Wij als overheden werken samen en nodigen iedereen uit met ons mee te doen. Waar mogelijk bieden we handvatten zodat we samen of u zelf aan de slag kunt. We werken samen met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Zie: https://netwerkwaterenklimaat.nl/

Klimaatportaal

Welk effect heeft de klimaatverandering op de verschillende landschappen? Wat gebeurt er al in Nederland en onze provincie om overlast en problemen te voorkomen? Wat kan je zelf doen? [enter] Samen met inwoners en partners werkt de provincie aan een inrichting van onze leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering. Het Klimaatportaal helpt daarbij. Het geeft inzicht in de klimaatverandering. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze provincie in 2050 bestand is tegen de extreme weersomstandigheden. Zie: https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6046feb591cb45819d25adc9608f52bd Of: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/energie-en-klimaat/op-weg-naar-een-klimaatbestendig-utrecht/klimaatportaal

Fort Ruigenhoek - slaapzaal

Samenwerken aan klimaatadaptatie

Ook zin om mee te denken? Plaats hier jouw advertentie
https://padlet.com/BugelHajemaAdviseurs/dlnv3yrbnv9lhxg8

Bezoekadres

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 • Poldermolen 2
  3994 DD Houten

 • Telefoon: (030) 634 57 00

 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Website: www.hdsr.nl

Postadres

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 • Postbus 550
  3990 GJ Houten