Toegankelijkheid


Waterschapsverkiezingen 2023

De toekomst van ons water

Welkom bij het stemloket van De Stichtse Rijnlanden! Hier vind je alles over de waterschapsverkiezingen van 2023. Ontdek wat het waterschap allemaal doet en waarvoor je nou eigenlijk gaat stemmen op 15 maart.

MijnStem

Jij gaat stemmen voor de nieuwe leden van het bestuur van ons waterschap. Door te stemmen heb je als inwoner invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt over waterbeheer en het geld dat daarvoor uitgegeven wordt. Maar over welke onderwerpen valt er te kiezen en wat vind jij belangrijk? Daarvoor is de stemhulp MijnStem ontwikkeld.

De gevolgen van extreem weer

Vind jij dat we moeten investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen of repareren we de schade als het zover is?

Overstromingen, hoosbuien en droogte: extreem weer komt in Nederland steeds vaker voor. En dat is niet zonder gevolgen, zo wordt de schade van de overstromingen in Limburg twee jaar geleden geschat op zo’n 1,2 miljard euro. Extreem weer heeft dus invloed op het waterbeheer. Waterschappen kunnen zich bijvoorbeeld voorbereiden door waterbergingen aan te leggen. Of door het waterpeil hoog te houden waardoor het water langer in sloten en beken bewaard blijft. Dit soort maatregelen kosten geld. Vind jij dat jouw waterschap die investeringen vooraf moet doen of vind je dat we eerst moeten afwachten of er wel schade optreedt?

Vind jij dat we onze dijken moeten verhogen of meer ruimte moeten vrijhouden voor water?

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en steeds vaker voorkomende hoosbuien is water niet alleen onze vriend, maar ook steeds vaker onze vijand. Hoe vind jij dat jouw waterschap hiermee om moet gaan? Moeten ze zoveel mogelijk ruimte behouden om te wonen en werken door dijken steeds te verhogen en te versterken? Of moeten ze juist ruimte vrijhouden en die gebruiken om te veel water door extreem weer kwijt te kunnen?

Invloed van water op de inrichting van Nederland

Vind jij dat het water bepaalt waar onze huizen komen, of dat onze huizen bepalen waar het water mag komen?

Nederland leeft al eeuwen met water, of beter gezegd, we hebben léren leven met water. Het bepaalt ons landschap, we schaatsen er tochten op en we staan niet voor niets bekend als watersportland. Toch brengt water ook steeds meer risico’s met zich mee. Door extreem weer en zeespiegelstijging neemt de kans op wateroverlast toe. De waterschappen willen daarom dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. Maar hoever moeten ze hierin gaan? Moet er overal gebouwd kunnen worden of moeten we juist ruimte vrijhouden voor water? En vind jij dat er snel zoveel mogelijk woningen bij moeten komen in Nederland of dat een waterschap duidelijk moet maken dat het niet overal slim is om te bouwen?

Vind jij dat een waterschap zich bezig moet houden met recreatieve mogelijkheden op en langs de dijk of is alleen veiligheid van belang?

Bijna 18.000 kilometer aan dijken beschermt ons land tegen het water. Een dijk is dus heel belangrijk voor onze veiligheid, maar een dijk kan veel meer zijn. De waterschappen kunnen ook investeren in recreatieve mogelijkheden op én langs een dijk. Wil jij bijvoorbeeld ook kunnen fietsen, wandelen en watersporten bij de dijk bij jou in de buurt of vind je dat de dijken alleen maar moeten zorgen dat het water wordt tegengehouden?

Zuivering van rioolwater en zorg voor schoon water

Vind jij dat ons water super schoon moet zijn voor mens, plant en dier of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort?

De waterschappen zorgen ervoor dat het water in onze sloten, beken en rivieren schoon blijft óf schoner wordt voor mensen, waterplanten en dieren. Dit doen ze bijvoorbeeld door blauwalg te bestrijden en voldoende doorstroming te creëren. Door onder andere meststoffen uit landbouw en verontreiniging uit de industrie, staat de waterkwaliteit in ons land onder druk. Waterschappen kunnen meer geld investeren in het schoonmaken van water of de kosten laaghouden en voor lief nemen dat bepaalde (ongewenste) stoffen in het water voorkomen.

Vind jij dat we bewuster om moeten gaan met wat we doorspoelen of moeten de waterschappen steeds meer belastinggeld investeren in zuiveringen?

Alles wat je door je gootsteen, doucheputje of wc spoelt, komt in het rioolwater terecht. Dit water wordt vervolgens gezuiverd in een van de 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen, zodat het schoon in onze sloten én bij onze planten en dieren terechtkomt. Naast de 3P’s (poep, plas en papier) komen er de laatste jaren ook veel schadelijke stoffen in het rioolwater terecht die zuiveringsinstallaties er (niet volledig) uit krijgen. Denk aan PFAS, medicijnresten en microplastics. Waterschappen kunnen investeren in hun zuiveringsinstallaties zodat de kwaliteit van zuivering omhooggaat. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om verantwoord gedrag te stimuleren waardoor deze stoffen niet in het rioolwater terechtkomen. Bijvoorbeeld door op te roepen geen frituurvet of toiletdoekjes door te spoelen.

Agenda

 • Open Dag HDSR: presentatie partijen en ontdek wat het waterschap doet
  Zaterdag 4 maart 11.00 - 16.00 uur

  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (Poldermolen 2, Houten)

 • Verkiezingsdag
  Woensdag 15 maart
 • Voorlopige uitslag op lijstniveau
  Donderdag 16 maart
 • Eerste mogelijkheid vaststellen definitieve uitslag op kandidaatniveau
  Donderdag 23 maart

Bezoekadres

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 • Poldermolen 2
  3994 DD Houten

 • Telefoon: (030) 634 57 00

 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Website: www.hdsr.nl

Postadres

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 • Postbus 550
  3990 GJ Houten